Business Directory: Companies, Organisations & Institutions

Societatea comercială Demeco S.R.L. s-a înfiinţat în anul 2004 şi desfăşoară activităţi din domeniul colectării deşeurilor periculoase şi nepericuloase încă din anul 2009, fiind autorizată în acest sens de către Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Bacău conform Autorizaţiei de Mediu nr. 57 din 11.03.2009 revizuită în data de 05.01.2011.

Firma noastră desfăşoară activităţi din domeniul colectării deşeurilor periculoase şi nepericuloase încă din anul 2009. În vederea consolidării poziţiei pe piaţă precum şi creşterii prestigiului firmei noastre au fost implementate şi ulterior certificate standarde de asigurare a calităţii, de protecţie a mediului şi de sănătate şi securitate astfel : ISO 9001:2008 – Sistem de Management al Calităţii, ISO 14001:2004 – Sistem de Management de Mediu şi OHSAS 18001:2007 – Sistem de Management al Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale.

Obiectivele noastre sunt:

  • Satisfacerea cerinţelor clientului prin serviciile complete de management integrat al deseurilor ( declaratii AFM, raportari APM, preluare, colectare, transport, valorificare/tratare/eliminare nepoluanta a deseurilor), si activităţile şi serviciile pe care le prestează angajaţii firmei noastre
  • Calitate foarte bună pentru serviciile prestate
  • Profesionalismul angajaţilor în colaborarea cu clienţii firmei şi în interiorul firmei prin menţinerea unui grad de instruire ridicat pentru angajaţii firmei.
  • nu in ultimul rand, educarea si constientizarea angajatilor in directia dezvoltarii unei atitudini responsabile fata de mediul inconjurator, fata de colectarea selectiva a deseurilor.
Type of Company:
Manufacturer
Company business Interest
Find a strategic partner
Country:
Romania
City
Bacau
Name of the Contact Person
Daniel Botez
Position
Other
Phone of the Contact Person
0745525834
E-mail of the Contact Person
dan@demeco.ro

©2018 Bursa Romana de Afaceri / Romanian Business Exchange

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

or

Create Account