Business Directory: Companies, Organisations & Institutions

WISE FINANCE SOLUTIONS este o firmă de consultanţă, expertă în accesarea fondurilor europene, în obţinerea finanţării prin programele naţionale şi în medierea relaţiei dintre potenţialii beneficiari şi instituţiile care coordonează implementarea şi gestionarea asistenţei financiare comunitare.

Având o rată de succes de 100% în accesarea fondurilor europene și guvernamentale, WISE FINANCE SOLUTIONS reprezintă o echipă de profesionişti cu peste 8 ani de experienţă în furnizarea de servicii de consultanţă pentru afaceri şi management, pentru beneficiarii de finanţări nerambursabile, dar şi pentru acele organizaţii care au nevoie în activitatea lor curentă de expertiză în domeniile: achiziţii publice, intermedieri în afaceri, managementul afacerilor şi inginerie. WISE FINANCE SOLUTIONS oferă următoarele tipuri de servicii:

Asistenţă financiară investiţională:
o Analiza proiectelor şi oportunităţilor
o Recomandarea unor investiţii
o Pregătirea dosarului în vederea obţinerii finanţării

Elaborarea proiectelor de finanţare care presupune: identificarea surselor de finanţare, analiza eligibilităţii şi elaborarea documentaţiei necesare accesării finanţărilor nerambursabile:
o Studiu de oportunitate
o Cerere de finanţare
o Memoriu tehnic
o Plan de afaceri
o Studiu de prefezabilitate şi fezabilitate
o Analize diagnostic: financiare, cost-beneficiu, risc şi senzitivitate; a previziunilor financiare; asistenţă în vederea contractării

 Implementarea proiectelor finanţate:
o Elaborarea dosarelor de achiziţii şi urmărirea derulării achiziţiilor
o Rapoarte tehnice narative trimestriale şi finale
o Rapoarte financiare trimestriale şi finale
o Consultanţă financiară
o Întocmire cereri de plată intermediare şi finale
o Asistenţă în relaţia cu Autoritatea Contractantă (finanţator)
o Evaluarea specifică a proiectelor implementate.

Ca o recunoaștere a calității excelente a serviciilor oferite, compania WISE FINANCE SOLUTIONS este certificată de organismul de certificare TÜV Thüringen, pentru sistemele de management: ISO 9001:2008 privind managementul calității, ISO 14001:2004 privind managementul de mediu și BS OHSAS 18001:2007 privind managementul sănătătii și securității ocupaționale.

Type of Company:
Manufacturer
Company business Interest
Find a strategic partner
Country:
Romania
City
Bucharest
Name of the Contact Person
Bogdan Hossu
Position
Other
Phone of the Contact Person
+40740229210
E-mail of the Contact Person
bogdan.hossu@wfs.eu

©2018 Bursa Romana de Afaceri / Romanian Business Exchange

or

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

or

Create Account