Cursul „Achizitiile Publice Clasice si Remediile”

Data
23/09/2016 - 25/09/2016
All Day

Locatia
Bucuresti

Categorii


Cui se adreseaza cursul?

 • Autoritatilor contractante care efectueaza achizitii publice (atat manageri, cat si functionari implicati direct in procesul de achizitii): administratia locala, administratia centrala sau alte institutii;
 • Personalului din cadrul societatilor comerciale care participa la procedurile de achizitii publice;
 • Specialistilor din sectorul privat incadrati in compartimente cu atributii aferente procesului de planificare si asigurare a resurselor;
 • Firmelor private care beneficiaza de finantari europene si care trebuie sa realizeze achizitii conform legislatiei in vigoare in domeniul achizitiilor publice;
 • Potentialilor manageri de proiect din mediul de afaceri de vanzare, societatea civila si institutii publice sau persoanelor numite in cadrul comisiilor de intocmire a dosarelor si de evaluare a ofertelor ori desemnate ca reprezentand entitatea publica in procesul de achizitii;
 • Persoanelor dornice sa isi imbunatateasca activitatea, indiferent de domeniu, prin acumularea de cunostine si dobandirea de abilitati care sa le permita o mai buna planificare, organizare, implementare si monitorizare a activitatii.

Care este scopul cursului?

 • De a informa, dezbate si clarifica cele mai importante aspecte legate de materia achizitiilor publice in Romania.

Taxa de instruire este de 900 lei – sunt incluse: suportul de curs si materialele auxiliare, sala de curs cu dotarile necesare, coffee break-uri, taxa de examinare A.N.C.
Taxa de servicii cazare (optional) – 800 lei – sunt incluse: cazare in regim double (2 nopti) si pensiune completa pentru participantul la curs.

 

BONUS: CAZARE SI MIC DEJUN GRATUITE PENTRU INSOTITOR!

Cum va puteti inscrie?
In cazul in care considerati oportuna aceasta invitatie si doriti sa va inscrieti, va rugam sa solicitati formularul de inscriere la adresa de e-mail: catalin.neacsu@proiect-contaplus.ro sau la numarul de telefon:  0721.387.200.

Lector invitat:

Adriana Vancica – Expert in achizitii publice

Care sunt subiectele abordate in cadrul cursului?

 • Legea nr. 98/2016privind achizitiile publice.
 • Legea nr. 101/2016privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.
 1. AUTORITATI CONTRACTANTE.
 2. PRAGURI.
 3. EXCEPTARI.
 4. ACHIZITII MIXTE.
 5. ACTIVITATI DE ACHIZITIE CENTRALIZATE SI ACHIZITII COMUNE OCAZIONALE.
 6. REGULI GENERALE DE PARTICIPARE SI DESFASURARE A PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE:
  6.1. Operatori economici.

6.2. Contracte rezervate.

6.3. Confidentialitate
6.4. Reguli de evitare a conflictului de interese.

6.5. Reguli aplicabile comunicarilor.
    

 1. MODALITATILE DE ATRIBUIRE. PROCEDURILE DE ATRIBUIRE:
  7.1 Licitatia deschisa;
  7.2. Licitatia restransa;
  7.3. Negocierea competitiva;
  7.4. Dialogul competitiv;
  7.5. Parteneriatul pentru inovare;
  7.6. Negocierea fara publicare prealabila;
  7.7. Concursul de solutii;
  7.8. Procedura simplificata.
 2. INSTRUMENTE SI TEHNICI SPECIFICE DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZITIE PUBLICA:
  8.1. Acordul–cadru;
  8.2. Sistemul dinamic de achizitii;
  8.3. Licitatia electronica.
 3. ORGANIZAREA SI DESFASURAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE:
  9.1. Consultarea pietei;
  9.2. Impartirea pe loturi;
  9.3. Elaborarea documentatiei de atribuire;
  9.4. Oferte alternative;
  9.5. Criterii de calificare si selectie: Motive de excludere, Criterii privind capacitatea;
  9.6. Sustinerea unui tert;
  9.7. Criterii de atribuire;
  9.8. Documentul unic de achizitie european. E-Certis;
  9.9. Liste oficiale ale operatorilor economici agreati si certificarea de catre organisme de drept public sau privat;
  9.10. Cataloage electronice;
  9.11. Finalizarea procedurii de atribuire;
  9.12. Informarea candidatilor/ofertantilor;
  9.13. Dosarul achizitiei si raportul procedurii de atribuire.10. EXECUTAREA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA:
  10.1. Subcontractarea;
  10.2. Modificarea contractului de achizitie publica;
  10.3. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitie publica.
 4. CONTESTAREA:

11.1. Notificarea prelabila. Conditii. Termene. Efecte;
11.2. Contestatia formulata pe cale administrativ-jurisdictionala (CNSC). Conditii. Termene;
11.3. Suspendarea procedurii. Suspendarea solutionarii contestatiei de catre CNSC;
11.4. Solutionarea contestatiei. Studierea dosarului cauzei. Concluzii scrise si precizari. Interventia;
11.5. Solutiile pe care le poate pronunta Consiliul;
11.6. Plangerea impotriva deciziei Consiliului. Conditii. Instanta competenta. Suspendarea procedurii de atribuire si/sau a executarii contractului pana la solutionarea cauzei. Cautiunea.

©2019 Bursa Romana de Afaceri / Romanian Business Exchange

Log in with your credentials

sau    

Ați uitat datele dvs.?

Create Account