Teme Prioritare de Finantare Nerambursabila

CAPACITATE ADMINISTRATIVA (POCA)

Axa prioritară 1 - Administrație publică și sistem judiciar eficiente (2)

Axa prioritară 1 – Administrație publică și sistem judiciar eficiente

Axa prioritară 2 - Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

Obiectivele specifice ale axei prioritare 2 vor sprijini susținerea unui management performant la nivelul autorităților și instituțiilor publice locale, creșterea transparenței, eticii și integrității la nivelul autorităților și instituțiilor publice, precum și îmbunătățirea accesului și a calității serviciilor furnizate de sistemul judiciar, inclusiv prin asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul acestuia.

Axa prioritară 3 - Asistență tehnică

Axa prioritară 3 – Asistență tehnică

Scopul măsurilor vizate prin intermediul axei prioritare 3 este de a sprijini punerea în aplicare a structurilor necesare și a capacității administrative care sunt esențiale pentru atingerea obiectivelor definite, fiind condiții prealabile pentru implementarea eficientă și cu succes a PO CA. Asistența tehnică va avea ca scop, de asemenea, să sprijine continuu procesele de management, pregătirea, punerea în aplicare, monitorizarea, evaluarea, managementul financiar, publicitatea, controlul și protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene și cele naționale, urmărind atingerea obiectivelor programului operațional.

Exemple de acțiuni:

  • Asigurarea suportului necesar Autorităţii de Management pentru implementarea diferitelor etape ale PO CA;
  • Activităţi de publicitate și informare specifice PO CA
Se afiseaza 2 rezultate

©2018 Bursa Romana de Afaceri / Romanian Business Exchange

sau

Autentifica-te cu Username si Parola ta

sau    

Ați uitat datele dvs.?

sau

Create Account