Teme Prioritare de Finantare Nerambursabila

DEZVOLTARE REGIONALA (POR)

Axa Prioritară 1 - Promovarea transferului tehnologic

Axa Prioritară 1 – Promovarea transferului tehnologic

Suma alocată – 206,51 mil euro

Tipuri de activități

 • crearea, modernizarea şi extinderea infrastructurilor de inovare şi transfer tehnologic, inclusiv dotare

Potențiali beneficiari

 • Entități juridic constituite care desfășoară sau își creează o infrastructură cu rol de transfer tehnologic
Axa Prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

Axa Prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

Suma alocată – 352.19 mil euro

Tipuri de activități

 • construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii educaţionale antepreșcolare (creșe), preșcolare (gradinițe) și a celei pentru învățământul general obligatoriu (școli I‐ VIII)
 • reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii școlilor profesionale, liceelor tehnologice
 • reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale universitare

Potențiali beneficiari

 • unităţi administrativ‐teritoriale (APL)
 • instituţii de învăţământ superior de stat
Axa Prioritară 11 - Cadastru și înregistrarea proprietăților în zonele rurale din România

Axa Prioritară 11 – Cadastru și înregistrarea proprietăților în zonele rurale din România

Suma alocată – 312.89 mil euro

Tipuri de activități
Proiect major elaborat pentru o implementare in trei faze:

 • Integrarea datelor existente și extinderea înregistrării sistematice in zonele rurale ale României;
 • Servicii îmbunătățite de înregistrare cadastrală;
 • Management, Strategie și Tactici;

Potențiali beneficiari

 • ANCPI
Axa Prioritară 12 - Asistență tehnică

Axa Prioritară 12 – Asistență tehnică

Suma alocată -221.28 mil euro

Tipuri de activități

 • sprijinirea Autorităţii de Management şi a Organismelor Intermediare pentru implementarea diferitelor etape ale POR;
 • activităţi de publicitate şi informare specifice POR

Potențiali beneficiari

 • autoritatea de management POR
 • organisme intermediare POR
Axa Prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii (1)

Axa Prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

Suma alocată – 877.11 mil euro FEDR

Tipuri de activități

 • construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii IMM, inclusiv dotare cu instalații, echipamente (inclusiv sisteme IT), utilaje, mașini, inclusiv noi tehnologii crearea/ modernizare/ extinderea incubatoarelor/ acceleratoarelor de afaceri, inclusiv dezvoltarea serviciilor aferente

Potențiali beneficiari

 • IMM uri
Axa Prioritară 3 - Sprijinirea creșterii eficienței energetice în clădirile publice (2)

Axa Prioritară 3 – Sprijinirea creșterii eficienței energetice în clădirile publice

Suma alocată – 2374.57 mil eur
Tipuri de activități

 • eficiență energetică a clădirilor publice, inclusiv măsuri de consolidare a acestora
 • eficiență energetică a clădirilor rezidențiale, inclusiv măsuri de consolidare a acestora
 • investiții în iluminatul public
 • măsuri pentru transport urban (căi de rulare/ piste de bicicliști/ achiziție mijloace de transport ecologice/ electrice, etc.)

Potențiali beneficiari

 • autorități publice centrale și locale
Axa Prioritară 4 - Dezvoltare urbană durabilă

Axa Prioritară 4 – Dezvoltare urbană durabilă

Suma alocată – 1386.86 mil euro

Tipuri de activități

 • măsuri pentru transport urban (căi de rulare/ piste de bicicliști/ achiziție mijloace de transport ecologice/ electrice, etc.)
 • revitalizarea zonelor urbane (reconversia și refuncționalizarea terenurilor abandonate, etc.)
 • acțiuni integrate pentru comunități marginalizate prin: clădiri pentru activități educative, culturale și recreative; facilități destinate utilizării publice, cum ar fi: zone verzi de mici dimensiuni, piețe publice, scuaruri, părculețe etc.; străzi urbane și utilități de bază la scară mică.
 • infrastructura de educație (creșe, grădinițe, licee tehnologice, școli profesionale și tehnice)

Potențiali beneficiari

 • autorități publice locale mediul urban
Axa Prioritară 5 - Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Axa Prioritară 5 – Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Suma alocată – 466.5 mil euro
Tipuri de activități

 • restaurarea, protecția și valorificarea patrimoniului cultural

Potențiali beneficiari

 • autorități publice locale
 • autorități publice centrale
 • ONG uri
 • unități de cult
 • parteneriate
Axa Prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală (2)

Axa Prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală

Suma alocată – 1068.37 mil euro
Tipuri de activități

 • reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene care asigura conectivitatea, directa sau indirecta cu reteaua TEN T
 • construcţia / reabilitarea / modernizarea şoselelor de centură cu statut de drum judeţean aflate pe traseul drumului judetean respectiv

Potențiali beneficiari

 • autorități publice locale (CJ)
Axa Prioritară 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului (2)

Axa Prioritară 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului

Suma alocată – 118.9 mil euro

Tipuri de activități

 • valorificarea economică a potențialului turistic balnear
 • valorificarea economică a potențialului turistic cu specific local
 • infrastructură turistică publică de agrement

Potențiali beneficiari

 • autorități publice locale
 • parteneriate
Axa Prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale

Axa Prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale

Suma alocată – 763.45 mil euro

Tipuri de activități

 • construcţia de spitale regionale
 • reabilitarea/modernizarea/ dotarea cu echipamente a spitalelor judeţene de urgenţă
 • reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de servicii medicale (ambulatorii, unităţi de primiri urgenţe)
 • construirea/reabilitarea/modernizarea/ dotarea centrelor comunitare de intervenţie integrată
 • reabilitare/ modernizarea/ dotarea infrastructurii de servicii sociale fără componentă rezidențială construcţie/reabilitare de locuinţe de tip familial, apartamente de tip familial, locuinţe protejate etc.

Potențiali beneficiari

 • autorități publice locale
 • furnizori de servicii sociale de drept public și privat, acreditați conform legii
 • parteneriate
Axa Prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban

Axa Prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban

Suma alocată – 101.41 mil euro

Tipuri de activități
Acțiuni integrate prin:

 • Construirea/reabilitare/modernizare locuinţelor sociale
 • Investiţii în infrastructura de sănătate, educație şi servicii sociale
 • Stimularea ocupării – activităţi de economie socială
 • Activităţi de dezvoltare comunitară integrată – activităţi de informare, consiliere

Potențiali beneficiari
Parteneriate (grup de acțiune locală) între:

 • Unităţi administrativ‐teritoriale (APL)
 • Furnizorii de servicii sociale de drept public sau privat, acreditaţi conform legii
 • ONG‐uri
1 vote
0 answers
698 vizualizari
Se afiseaza 5 rezultate

©2018 Bursa Romana de Afaceri / Romanian Business Exchange

sau

Autentifica-te cu Username si Parola ta

sau    

Ați uitat datele dvs.?

sau

Create Account