A fost lansat în consultare Ghidul solicitantului pentru conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T - ITI Delta Dunării

1
1

finantarea-iti-delta-dunarii-prin-programul-operational-regional

APEL DEDICAT ZONEI DE INVESTIŢII TERITORIALE INTEGRATE DELTA DUNĂRII

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020

AXA PRIORITARA 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională

Numărul apelului de proiecte ce se va utiliza în completarea cererilor de finanțare este: POR 2016/6/6.1/ITI 1.

Acest apel de proiecte este organizat în cadrul priorității de investiție 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T(*), inclusiv a nodurilor multimodale, şi este dedicat Investiţiei Teritoriale Integrate Delta Dunării, aşa cum este menţionată în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă Delta Dunării.

(*) Infrastructura TEN-T pe teritoriul Investiţiilor Teritoriale Integrate Delta Dunării (de bază și extinsă) este anexată la prezentul ghid (Anexa 6.1.0).

Apelul de proiecte este de tip non-competitiv cu termen limită de depunere a cererilor de finantare.

Proiectele depuse ce parcurg etapele de evaluare si selectie obținând punctajul minim de 50 puncte vor putea fi contractate în ordinea depunerii cererii de finanțare, în limita a 120% din alocarea ITI pentru aceasta axa ,conform principiului ”primul depus, primul evaluat” .

Pentru detalii vizitați site-ul

http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t-guidelines/doc/maps/bg-ro.pd

Care este obiectivul specific al axei prioritare/priorității de investiții?

Obiectivul specific al acestei priorități îl reprezintă cresterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale si urbane situate în proximitatea retelei TEN-T prin modernizarea drumurilor judetene.

Investiții Teritoriale Integrate (ITI), utilizează abordarea bazată pe loc, stimulând dezvoltarea integrată și cooperarea trans-sectorială la nivel sub-regional, ceea ce duce la sinergii între fondurile ESI și alte surse de finanțare (de ex., bugetul național sau local) și evitarea finanțării proiectelor divergente sau disparate.

Care este regiunea în cadrul căreia se pot solicita finanțari în cadrul prezentului apel?

Apelul este destinat investițiilor teritoriale integrate în arealul format din 38 de unități administrativ-teritoriale din cadrul Rezervației Biosfera Delta Dunării, Județul Tulcea și nordul Județului Constanța, în zonele identificate ca prioritare în cadrul Strategiei Integrate de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, după cum urmează:

  1. centrul Deltei, care cuprinde unităţile administrativ-teritoriale al căror teritoriu se află integral în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, respectiv comunele Ceatalchioi, Pardina, Chilia Veche, C.A. Rosetti, Crişan, Maliuc, Sfântu Gheorghe şi oraşul Sulina. Teritoriul acestor unități administrativ-teritoriale se află integral sau preponderent în Delta Dunării propriu-zisă, între braţele Dunării;

  2. unităţi administrativ-teritoriale aflate parţial pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării: municipiul Tulcea, oraşul Isaccea, orașul Babadag şi comunele Murighiol, Mahmudia, Beștepe, Nufăru, Somova, Niculițel, Luncavița, Grindu, Valea Nucarilor, Sarichioi, Jurilovca, Ceamurlia de Jos, Mihai Bravu, Baia (județul Tulcea) și Mihai Viteazu, Istria, Săcele și Corbu (județul Constanța);

  3. unităţi administrativ-teritoriale aflate în vecinătatea teritoriului Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, incluse pentru a asigura coeziunea teritorială și coerenţa unor intervenţii strategice: orașul Măcin și comunele I.C. Brătianu, Smârdan, Jijila, Văcăreni, Greci, Frecăței, Mihail Kogălniceanu, Slava Cercheză.”-extras din Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, cap. I. Contextul elaborării Strategiei, subcapitolul I.1 Contextul

Aceste localități / UAT-uri se află în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est.

Apelul este deschis numai proiectelor implementate în teritoriul format din unităţile administrativ teritoriale menţionate anterior, în conformitate cu Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării.

Solicitanți eligibili

A. Unitate administrativ-teritorială din zona de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării,(aşa cum este precizată şi ilustrată la Fig. 9 din SIDDD), (definită prin Legea 215/2001, cu modificările și completările ulterioare):

– Județ (UAT judeţul Constanţa sau UAT judeţul Tulcea)

B. Unități administrativ-teritoriale în parteneriat:

  • județ(e) – municipiu(i)/ oraș(e)/ comună(e)

  • județ-județ

AICI, poti descarca Ghidul Solicitantului si alte documente necesare in proiect (25 oct 2016)/ Populatia Romaniei pe localitati la 1 ianuarie 2016!

  • Cum putem sa te ajutăm noi?
  • Vrei sa iti acordam consultanţa pentru realizarea planului de afaceri?

Ne poti suna la telefon: +4 021 266 56 77 sau ne poti scrie la adresa: [email protected]

Finantarea aceasta nu ti se potriveste? Mergi pe pagina Bursa Romana de Afaceri – Fonduri Structurale Europene Nerambursabile – Apeluri Deschise, pentru a identifica o noua oportunitate.

Data Lansare
octombrie 26, 2016
Data Inchidere
decembrie 30, 2017
Stare apel
Deschis
  • You must to post comments
Se afiseaza 0 rezultate
Raspunsul tau

Please first to submit.

Vezi alte linii de finantare nerambursabila deschise:
2 votes
0 answers
1k vizualizari
Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat face publice normele schemei de aju...
Deschis
2 votes
0 answers
1k vizualizari
Începând cu data de 27 octombrie, ora 10.00, va deveni activă pe site-ul aippimm.ro aplicația de ...
Deschis
Se afiseaza 1 - 3 din 47 rezultate


Solicitati o oferta personalizata de consultanta pentru scrierea Cererii de Finantare:

Nume si prenume (obligatoriu)

Denumirea organizatiei (obligatoriu)

Adresa Email (obligatoriu)

Telefon (obligatoriu)

Tipul organizatiei

Idee de proiect si alte detalii

©2019 Bursa Romana de Afaceri / Romanian Business Exchange

Autentifica-te cu Username si Parola ta

sau    

Ați uitat datele dvs.?

Create Account