COPIII MAI ÎNTÂI 2016 – o şansă pentru copiii din centrele de plasament, prin Programul Operational Capital Uman POCU 2014-2020

1
1

fonduri_europene_copiii_mai_intai_2016

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Prioritatea de investiții 9.iv Creşterea accesului la servicii accesibile, durabile şi de înaltă calitate, inclusiv asistenţă medicală şi servicii sociale de interes general

Copiii mai întâi – ediţia 2016”, cu o alocare de 13 milioane euro din Programul Operaţional Capital Uman (POCU). Proiectele aferente acestui apel îi vizează pe copiii şi tinerii instituţionalizaţi, persoanele care au părăsit sistemul de protecţie în ultimii doi ani, pe copiii expuşi riscului de separare de familie şi pe asistenţii maternali.

Obiectivul specific 

4.12 Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții prin furnizarea de servicii la nivelul comunității

4.13 Creșterea numărului tinerilor care părăsesc sistemul instituționalizat (cu vârsta de până la 18 ani) pregătiți pentru a avea o viață independentă

4.14 Creșterea numărului de asistenți maternali și sociali la nivelul comunității

Informații generale despre apelul de proiecte

În conformitate cu prevederile Acordului de Parteneriat 2014-2020, Recomandările Specifice de Ţară 2014, cu Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020, cu Strategia Națională pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Copilului şi cu Programul Naţional de Reformă, privind accelerarea reformelor în sectorul sănătății și continuării reformei asistenței sociale, intervențiile din cadrul Priorității de investiții 9iv – Creșterea accesului la servicii accesibile, sustenabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, se vor concentra pe dezinstituționalizarea copiilor aflați în 50 dintre cele 77 de centre de plasament clasice funcționale la 30.06.2016, cu prioritate: în județele care nu au închis nici un centru de plasament în județele în care funcționează peste 3 centre de plasament clasice sau a centrelor de plasament clasice în care sunt îngrijiți peste 100 copii.

 

Rezultate așteptate

Principalele rezultate așteptate prin sprijinul financiar acordat în cadrul prezentului apel de proiecte îl reprezintă:

 • Număr redus de copii și tineri (cu vârsta de până la 18 ani) instituționalizați
 • Noi servicii oferite la nivelul comunității care asigură tranziția de la sistemul instituționalizat la servicii la nivelul comunității
 • Număr crescut al copiilor și tinerilor instituționalizați care dobândesc abilitățile necesare pentru a putea avea o viață independentă la părăsirea instituției rezidențiale
 • Număr crescut de asistenți maternali și sociali la nivelul comunității

Tipul apelurilor de proiecte și perioada de depunere a cererilor de finanțare

Apelul de proiecte este apel de tip competitiv restrans, cu depunere continuă.

Apelul este destinat exclusiv  reformei centrelor de plasament clasice identificate de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copiilor și Adopție și dezvoltării serviciilor de prevenire a separării copilului de familie și a instituționalizării în acest context.

Perioada de implementare a proiectelor

Perioada de implementare a proiectului este de maximum 36 luni. Proiectele care vor prevedea o perioadă de implementare mai mare de 36 luni vor fi respinse.

La completarea cererii de finanțare în sistemul electronic va trebui evidențiată durata activității și sub-activităților incluse în proiect.

Grup țintă

Grupuri țintă potențiale (OS 4.12-4.14):

 • Persoane instituționalizate (copiii/tineri)
 • Persoanele care au părăsit sistemul de protecție în ultimii doi ani;
 • Copii expuși riscului de separare de familie
 • Asistenți maternali

Minimul obligatoriu pentru grupul țintă vizat de proiect (element de eligibilitate proiect)

Minimul obligatoriu pentru grupul țintă copii este de 100  persoane.

Atenție! Unele sub-activități ale proiectului se pot desfășura în afara locației vizate prin proiect, cu condiția ca acestea să fie în interesul grupului țintă vizat prin proiect.

Alocarea financiară stabilită pentru apelurile de proiecte

În cadrul prezentului apel de proiecte lansate în contextul Axei Prioritare 4, PI 9.iv, OS 4.12, 4.13 din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, bugetul alocat este de  13.000.000 euro (cofinanțarea UE+cofinanțarea națională) dedicată atât regiunilor dezvoltate, cât și regiunilor mai puţin dezvoltate.

Valoarea maximă a proiectului

 • Valoare minima proiect 450.000 euro, valoarea maxima 1.300.000 euro.

Pentru cheltuielile directe, bugetul proiectului va fi fundamentat pe bază de costuri reale, aferente fiecărei activități/sub-activităților aferente (de exemplu., costuri cu salariile, costuri cu utilitățile,  etc.), conform cererii de finanțare.

Eligibilitatea solicitantului/partenerilor – condiții specifice

În cadrul prezentului ghid al solicitantului – condiții specifice sunt eligibile:

 • Autorități publice locale cu responsabilități în domeniu
 • Furnizori de servicii sociale în condițiile legii

Pentru a putea aplica pentru finanțare în cadrul POCU, solicitantul și partenerii acestuia trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerințe:

 • Este obligatorie participarea în proiect a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului în subordinea căreia funcționează centrul de plasament care va fi închis și care face obiectul principal al proiectului, cu rol de solicitant/ partener, aceasta reprezentând o condiție de eligibilitate, cu rol de solicitant/ partener, aceasta reprezentând o condiție de eligibilitate.

 

AICI, poti descarca Ghidul solicitantului si alte documente necesare in proiect!

 

 

Data Lansare
noiembrie 7, 2016
Data Inchidere
decembrie 30, 2017
Stare apel
Deschis
 • You must to post comments
Se afiseaza 0 rezultate
Raspunsul tau

Please first to submit.

Vezi alte linii de finantare nerambursabila deschise:
2 votes
0 answers
1k vizualizari
Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat face publice normele schemei de aju...
Deschis
2 votes
0 answers
1k vizualizari
Începând cu data de 27 octombrie, ora 10.00, va deveni activă pe site-ul aippimm.ro aplicația de ...
Deschis
Se afiseaza 1 - 3 din 47 rezultate


Solicitati o oferta personalizata de consultanta pentru scrierea Cererii de Finantare:

Nume si prenume (obligatoriu)

Denumirea organizatiei (obligatoriu)

Adresa Email (obligatoriu)

Telefon (obligatoriu)

Tipul organizatiei

Idee de proiect si alte detalii

©2019 Bursa Romana de Afaceri / Romanian Business Exchange

Autentifica-te cu Username si Parola ta

sau    

Ați uitat datele dvs.?

Create Account