Fonduri europene nerambursabile prin Programul Operational Asistenta Tehnica (POAT 2014 - 2020)

1
1

Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014 – 2020 (POAT) aprobat prin Decizia CE nr. C(2014)10221 din data 18.12.2014 reprezintă un document strategic care contribuie la strategia Uniunii Europene pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, fiind unul din cele 8 programe operaţionale prevăzute în Acordul de Parteneriat 2014 – 2020.

Obiectivul POAT 2014 – 2020 este de a asigura sprijinul necesar implementării eficiente şi transparente a fondurilor ESI alocate României în cadrul Politicii de Coeziune a UE.

POAT va acorda sprijin orizontal, similar celui asigurat în cadrul financiar 2007-2013 prin programul anterior, precum și asistența tehnică pentru PO Competitivitate și PO Infrastructură Mare 2014-2020, programe care nu au axă prioritară proprie de asistență tehnică. Programul este
împărțit în axe prioritare, obiective specifice și acțiuni.

Axa prioritară 1 – Întarirea capacitatii beneficiarilor de a pregati si implementa proiecte finantate din FESI si diseminarea informatiilor privind aceste fonduri

  • Obiectivul specific 1.1 – Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti şi implementa proiecte
  • Obiectivul specific 1.2 – Asigurarea transparenței și credibilității FESI și a rolului Politicii de Coeziune a UE

 

Axa Prioritară 2 – Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI

  • Obiectivul specific 2.1 – Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea și implementarea FESI
  • Obiectivul specific 2.2 – Dezvoltarea și menținerea unui sistem informatic funcțional și eficient pentru FSC, precum și întărirea capacității utilizatorilor săi

 

Axa Prioritară 3Creșterea eficienței și eficacității resurselor umane implicate în sistemul de coordonare, gestionare şi control al FESI în România

  • Obiectivul specific 3.1 – Dezvoltarea unei politici îmbunătățite a managementului resurselor umane care să asigure stabilitatea, calificarea și motivarea adecvată a personalului care lucrează în cadrul sistemului de coordonare, gestionare și control al FESI
Bugetul total al programului este 251.214.020 Euro, împărțit astfel:
– 212.765.958,00 Euro contribuţie UE;
– 38.448.062,00 Euro contribuţie de la Bugetul de Stat.
fonduri-europene-poat
Actiuni POAT:
1.1.1 Instruire beneficiari FESI și POAT, POIM, POC15 octombrie 2015 – 30 iunie 2023
1.1.2 Asistență beneficiari FESI și POAT, POIM, POC15 octombrie 2015 – 30 iunie 2023
1.2.1 Diseminare informaţii şi informare şi publicitate cu privire la FESI și POAT, POIM, POC15 octombrie 2015 – 30 iunie 2023
1.2.2 Dezvoltare culturi parteneriale pentru coordonarea și gestionarea FESI15 octombrie 2015 – 30 iunie 2023
2.1.1 Îmbunătățire coordonare și control FESI și gestionare POAT, POIM ȘI POC15 octombrie 2015 – 30 iunie 2023
2.1.2 Evaluare la nivelul AP, POAT, POIM și POC și activități destinate creșterii culturii de evaluare pentru FESI15 octombrie 2015 – 30 iunie 2023
2.2.1 Dezvoltare, îmbunătățire şi mentenanţă SMIS2014+, MYSMIS2014 și alte aplicații conexe15 octombrie 2015 – 30 iunie 2023
3.1.1 Resurse umane şi dezvoltare capacitate managerială pentru sistemul de coordonare, gestionare și control al FESI15 octombrie 2015 – 30 iunie 2023
3.1.2 Remunerare personal din sistemul de coordonare și control al FESI și din sistemul de management al POAT, POIM și POC15 octombrie 2015 – 30 iunie 2023

Beneficiari eligibili

autoritate a administratiei publice centrale, unitate subordonata sau coordonata de catre o autoritate a administratiei publice centrale

Aici, Ghidul Solicitantului POAT 2014-2020

Aici, poti descarca Brosura POAT 2014 – 2020

Data Lansare
octombrie 15, 2015
Data Inchidere
iunie 30, 2023
Stare apel
Deschis
  • You must to post comments
Se afiseaza 0 rezultate
Raspunsul tau

Please first to submit.

Vezi alte linii de finantare nerambursabila deschise:
2 votes
0 answers
1k vizualizari
Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat face publice normele schemei de aju...
Deschis
2 votes
0 answers
1k vizualizari
Începând cu data de 27 octombrie, ora 10.00, va deveni activă pe site-ul aippimm.ro aplicația de ...
Deschis
Se afiseaza 1 - 3 din 47 rezultate


Solicitati o oferta personalizata de consultanta pentru scrierea Cererii de Finantare:

Nume si prenume (obligatoriu)

Denumirea organizatiei (obligatoriu)

Adresa Email (obligatoriu)

Telefon (obligatoriu)

Tipul organizatiei

Idee de proiect si alte detalii

©2019 Bursa Romana de Afaceri / Romanian Business Exchange

Autentifica-te cu Username si Parola ta

sau    

Ați uitat datele dvs.?

Create Account