România Start Up Plus - finantari europene prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN (POCU)

1
1

ghid-final-pentru-apelul-de-proiecte-romania-start-up-plus

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi

Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor

Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare

Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană.

Schema de antreprenoriat – etape cadru de implementare: Etapa I – Formare antreprenorială Etapa a II-a – Implementarea planurilor de afaceri finanțate din fonduri FSE Etapa a III-a – Program de monitorizare a funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate Tipuri de solicitanți și parteneri eligibili în cadrul apelului În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte, solicitanții și, dacă e cazul, partenerii eligibili sunt administratorii schemei de antreprenoriat, respectiv:

 • furnizori de FPC autorizaţi, publici şi privaţi;
 • organizaţii sindicale şi patronate;
 • membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate juridică;
 • autorităţi ale administraţiei publice locale (unităţi administrativ-teritoriale);
 • asociaţii profesionale;
 • camere de comerţ şi industrie;
 • ONG-uri;
 • universități;
 • Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi instituţii/ agenţii/ organizaţii subordonate/ coordonate de acesta;
 • parteneriate între categoriile mai sus menționate.

Propunerile de proiecte pot fi transmise atât individual, cât și în parteneriat.   Durata proiectului Durata maximă a proiectului este de 36 de luni. Cererile de finanțare care nu vor respecta acestă condiție, precum și cererile de finanțare care nu respectă limitele stabilite pentru durata fiecăreia dintre cele 3 etape cadru de implementare a proiectului, vor fi respinse ca neeligibile. Alocarea financiară stabilită pentru apelul de proiecte Alocarea disponibilă în cadrul prezentei cereri de propuneri de proiecte și sursa de finanțare, pe regiuni, sunt prezentate mai jos. Bugetul total alocat pentru prezentul apel este de 105 milioane de euro (contribuția UE + contribuția națională), fiind dedicat exclusiv regiunilor mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud Muntenia). Din această sumă, finanțarea FSE este de 89,25 milioane de euro, corespunzând unei contribuții UE de 85%, iar contribuția națională este de 15,75 mil. euro, corespunzând unei contribuții naționale de 15%. Alocarea financiară regională este de 15 milioane de euro (contribuție UE + contribuție națională) pentru fiecare regiune, iar alocarea financiară pentru schema de ajutor de minimis este detaliată în tabelul de mai jos:

AP/ PI Regiune de dezvoltareSchema de ajutor de minimis
AP3/ PI 8.iiiRegiunile mai puțin dezvoltate: „ Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud Muntenia9 mil. euro/ regiune (contribuția UE + contribuția României), din care: „ 7,65 milioane euro (contribuția UE) „ 1,35 milioane euro (contribuția națională)
Total la nivelul cererii de propuneri de proiecte 63 mil. euro (contribuția UE+ Contribuția RO), din care: „ 53,55 milioane euro (contribuția UE) „ 9,45 milioane euro (contribuția națională)

Dacă, în urma finalizării procesului de selecție a cererilor de finanțare, alocarea financiară dedicată unei regiuni nu este distribuită în în întregime, AM POCU își rezervă dreptul de a realiza realocări către alte regiuni.

De asemenea, aici regasesti si

GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE-România Start Up Plus

SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMISRomânia Start Up Plus

  Având în vedere solicitările de clarificări din partea potențialilor aplicanți cu privire la prevederile Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „România Start-Up Plus”, precum și oportunitatea corelării cu prevederile Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Diaspora Start-Up”, ambele ghiduri fiind aferente unor apeluri finanțate din Axa Prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul Specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană al POCU, MFE a publicat astăzi, 21 octombrie 2016, corrigendum-ul nr. 1 la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „România Start-Up Plus”. În acest sens, corrigendum-ul nr.1 clarifică o serie de aspecte legate de eligibilitatea activităților, eligibilitatea partenerilor, eligibilitatea grupului țintă, eligibilitatea cheltuielilor în cadrul apelului menționat. Pentru a vizualiza mai ușor revizuirile aduse Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „România Start Up Plus”, puteți consulta tabelul comparativ Varianta inițială – Varianta modificată. De asemenea, tot astăzi a fost publicat și corridendum-ul nr. 2 la acest Ghid care precizează că termenul de depunere se prelungește până pe 16.11.2016. Conform MFE, prelungirea a fost considerată necesară deoarece clarificările la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „România Start Up Plus”, operaționalizate prin corrigendum-ul nr. 1, pot avea impact asupra elaborării cererilor de finanțare. Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

 • Cum putem sa te ajutăm noi?
 • Vrei sa iti acordam consultanţa pentru realizarea planului de afaceri?

Finantarea aceasta nu ti se potriveste? Mergi pe pagina Bursa Romana de Afaceri – Fonduri Structurale Europene Nerambursabile – Apeluri Deschise, pentru a identifica o noua oportunitate.

Data Lansare
septembrie 16, 2016
Data Inchidere
noiembrie 16, 2016
Stare apel
Deschis
 • You must to post comments
Se afiseaza 0 rezultate
Raspunsul tau

Please first to submit.

Vezi alte linii de finantare nerambursabila deschise:
2 votes
0 answers
1k vizualizari
Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat face publice normele schemei de aju...
Deschis
2 votes
0 answers
1k vizualizari
Începând cu data de 27 octombrie, ora 10.00, va deveni activă pe site-ul aippimm.ro aplicația de ...
Deschis
Se afiseaza 1 - 3 din 47 rezultate


Solicitati o oferta personalizata de consultanta pentru scrierea Cererii de Finantare:

Nume si prenume (obligatoriu)

Denumirea organizatiei (obligatoriu)

Adresa Email (obligatoriu)

Telefon (obligatoriu)

Tipul organizatiei

Idee de proiect si alte detalii

©2019 Bursa Romana de Afaceri / Romanian Business Exchange

Autentifica-te cu Username si Parola ta

sau    

Ați uitat datele dvs.?

Create Account