„ȘCOALĂ PENTRU TOȚI” - finantari europene prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN (POCU)

2
2

scoala-pentru-toti-pocuProgramul Operațional Capital Uman (POCU 2014-2020)

Axa prioritară 6 ”Educație și competențe”

Prioritatea de investiții 10i ”Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”.

Obiective Specifice (O.S.) 6.2, 6.3, 6.4, 6.6

OS 6.2 ”Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural”.

OS 6.3 ”Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic”.

OS 6.4 ”Creșterea numărului de tineri care au abandonat școala și de adulți care nu si-au finalizat educația obligatorie care se reîntorc în sistemul de educației și formare, inclusiv prin programe de tip a doua șansă și programe de formare profesională”.

OS 6.6 „Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre universitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli inclusive”.

Beneficiari finali ai programului Scoala pentru toti

„Scoala pentru toti” susține pachetul de măsuri anti-sărăcie lansat de Guvernul României în luna februarie 2016 și are următoarele categorii de beneficiari finali:

 • copiii din școli defavorizate, cu risc de abandon școlar;
 • tinerii și adulții care au renunțat la școală și vor s-o reia;
 • cadrele didactice și specialiștii care au nevoie de sprijin pentru a-și adapta activitatea școlii la nevoile copiilor.

Obiectivele urmărite de  MFE  prin finanțarea proiectelor ce urmează să fie depuse în perioada următoare sunt:

 • Creșterea participăriila învățământul antre-preșcolar și preșcolar pentru 25.000 de copii
 • Sprijinirea a +30.000de copii să meargă la școală, dar și scăderea riscului de abandon școlar
 • Readucerea la școală– prin programul „A doua șansă” – a 20.000 de tineri și adulți care nu au terminat înv. obligatoriu
 • Sprijinirea a 20.000 de cadre didactice, mediatori școlari, consilieri școlari, directori și specialiști în educație pentru a lucra mai bine cu copiii aflați în risc de abandon școlar

Buget alocat și tipuri de proiecte susținute

Alocarea totală pentru acest APP este de 193,2 milioane de euro repartizată după cum se arată în figura de mai jos.

buget-scoala-pentru-toti

În cadrul acestui apel pot fi finanțate două tipuri de proiecte:

 • Proiecte mari(care includ mai multe școli din mai multe județe), cu o valoare maximă de 1.500.000 euro.
 • Proiecte mici(care pot include o școală sau mai multe școli, din același județ) cu o valoare maximă de 500.000 euro.

Diferența ratei de părăsire timpurie a școlii dintre România și UE a crescut de la 5,4% în 2010 la 8,1% în 2015.

Reducerea abandonului școlar este o prioritate pentru România, care, ca membră UE, a aderat la principalele obiective trasate de Europa 2020, strategia de creștere economică a Uniunii. Unul dintre obiective prevede o rată a abandonului școlar, la nivel european, de sub 10%.

În România, rata abandonului școlar se situează la 19,1%, potrivit Eurostat, și trebuie redusă până la 11,3% până în 2020.

Despre Programul Operațional Capital Uman 2014-2020:

POCU 2014-2020 are o alocare totală de 4,326 miliarde euro. Programul stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, pentru a contribui la reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre ale UE.

POCU include 7 Axe Prioritare:

Inițiativa locuri de muncă pentru tineri (1);

Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs (2);

Locuri de muncă pentru toți (3);

Incluziunea socială și combaterea sărăciei (4);

Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC – 5);

Educație și competențe (6);

Asistenţă Tehnică (7).

De asemenea, aici regasiti si

Ghidul-Solicitantului-CS_sept-nov.2016

 • Cum putem sa te ajutăm noi?
 • Vrei sa iti acordam consultanţa pentru realizarea planului de afaceri?

Ne poti suna la telefon: +4 021 266 56 77 sau ne poti scrie la adresa: [email protected]

Finantarea aceasta nu ti se potriveste? Mergi pe pagina Bursa Romana de Afaceri – Fonduri Structurale Europene Nerambursabile – Apeluri Deschise, pentru a identifica o noua oportunitate.

Data Lansare
septembrie 12, 2016
Data Inchidere
decembrie 16, 2016
Stare apel
Deschis
 • You must to post comments
Se afiseaza 0 rezultate
Raspunsul tau

Please first to submit.

Vezi alte linii de finantare nerambursabila deschise:
2 votes
0 answers
1k vizualizari
Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat face publice normele schemei de aju...
Deschis
2 votes
0 answers
1k vizualizari
Începând cu data de 27 octombrie, ora 10.00, va deveni activă pe site-ul aippimm.ro aplicația de ...
Deschis
Se afiseaza 1 - 3 din 47 rezultate


Solicitati o oferta personalizata de consultanta pentru scrierea Cererii de Finantare:

Nume si prenume (obligatoriu)

Denumirea organizatiei (obligatoriu)

Adresa Email (obligatoriu)

Telefon (obligatoriu)

Tipul organizatiei

Idee de proiect si alte detalii

©2019 Bursa Romana de Afaceri / Romanian Business Exchange

Autentifica-te cu Username si Parola ta

sau    

Ați uitat datele dvs.?

Create Account