Se acorda sprijin financiar nerambursabil pentru crearea de sinergii cu actiunile de Cercetare, Dezvoltare si Inovare, prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 (POC)

1
1

1.1.3 Sinergii

”Crearea de sinergii cu acţiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene şi alte programe CDI internaţionale” are ca scop sprijinirea proiectelor de CD și Inovare care participă direct la competițiile programului-cadru Orizont 2020, care sunt complementare prin activitățile propuse unor proiecte finanțate prin Orizont 2020 sau care se adresează întăririi capacității administrative a instituțiilor de CD și Inovare din România de a realiza aplicații pentru proiecte pentru competiții organizate la nivel European și mondial.

Această acțiune se adresează entităților din România cu obiect de activitate cercetarea-dezvoltarea, care pot fi de tip organizație de cercetare sau întreprindere conform definițiilor din capitolul 2.1 al secțiunii prezente și care doresc să aplice şi/sau au o participare constantă la programele-cadru de cercetare ale UE sau alte programe CDI cu finanțare internațională.

finantare cercetare dezvoltare inovare

 

Perioadă depunere 11 iulie 2016 – 30 iunie 2023

Axa prioritară 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor

Prioritatea de investiții PI1a – Consolidarea cercetării și inovării (C&I), a infrastructurii și a capacităților de dezvoltare a excelenței în domeniul C&I, precum și promovarea centrelor de competență, în special a celor de interes european

Obiectivul specific 1.2 – Creşterea participării româneşti în cercetarea la nivelul UE

Tipuri de solicitanți

  1. a) Organizaţii de cercetare
  2. b) Întreprinderi cu obiect de activitate cercetare-dezvoltare

Alocarea stabilită pentru apelul de proiecte

Valoarea globală a acestui apel este de 154 milioane lei.

Alocarea defalcată pe grup/tip de proiecte este următoarea:

Tip de proiectAlocare stabilită (lei)
RO-ECSEL50.000.000
COMPLEMENT
FINALIST-IMM
RO-EIT34.000.000
RO-ESFRI-ERIC
CENTRE-SUPORT30.000.000
CATEDRE-ERA40.000.000
TEAMING

Ajutor de stat/de minimis

  1. a) Activităţile realizate de organizaţii de cercetare se finanţează cu 100% din costurile eligibile.
  1. b) Finanţarea activităților realizate de întreprinderi constituie ajutor de stat de CDI şi se face în conformitate cu prevederile schemei de ajutor de stat “Finanţarea activităților cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI) și a investițiilor CDI prin Programul Operaţional Competitivitate”, elaborată în conformitate cu Regulamentul 651/2014 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutor compatibile cu piața comună în aplicarea art.107 și 108 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii).

Pentru intreprinderi, cotele de finanţare se calculează ca procent din costurile eligibile ale proiectului, pe categorii de activităţi şi în funcţie de tipul întreprinderii (mare, mijlocie, mică).

Cotele de bază de finanţare publică a activităţilor de cercetare-dezvoltare, ca procent din cheltuielile eligibile corespunzătoare, sunt următoarele:

  • 100% pentru cercetarea fundamentală;
  • 50% pentru cercetarea industrială;
  • 25% pentru dezvoltarea experimentală.

 

Descarca Ghidul_solicitantului_POC-A.1-A.1.1.3-H-2016

Data Lansare
iulie 11, 2016
Data Inchidere
iunie 30, 2023
Stare apel
Deschis
  • You must to post comments
Se afiseaza 0 rezultate
Raspunsul tau

Please first to submit.

Vezi alte linii de finantare nerambursabila deschise:
2 votes
0 answers
1k vizualizari
Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat face publice normele schemei de aju...
Deschis
2 votes
0 answers
1k vizualizari
Începând cu data de 27 octombrie, ora 10.00, va deveni activă pe site-ul aippimm.ro aplicația de ...
Deschis
Se afiseaza 1 - 3 din 47 rezultate


Solicitati o oferta personalizata de consultanta pentru scrierea Cererii de Finantare:

Nume si prenume (obligatoriu)

Denumirea organizatiei (obligatoriu)

Adresa Email (obligatoriu)

Telefon (obligatoriu)

Tipul organizatiei

Idee de proiect si alte detalii

©2019 Bursa Romana de Afaceri / Romanian Business Exchange

Autentifica-te cu Username si Parola ta

sau    

Ați uitat datele dvs.?

Create Account