SOLIDAR Sprijin pentru consolidarea economiei sociale - finantari europene prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN (POCU)

1
1

pocu-solidar-2016

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare
Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă.
Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă

 

Tipuri de solicitanți eligibili în cadrul apelului

În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte solicitanții eligibili sunt entitățile de
economie socială existente.
Solicitantul trebuie să fie organizaţie legal constituită în România, aparținând uneia dintre
categoriile de persoane juridice prevăzute în Legea nr. 219/2015 privind economia socială, și
anume:
1. societăți cooperative de gradul I, care funcţionează în baza Legii nr. 1/2005 privind
organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată;
2. cooperative de credit, care funcţionează în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
3. asociaţii sau fundaţii, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
4. case de ajutor reciproc ale salariaţilor, care funcţionează în baza Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi al uniunilor acestora, republicată;
5. case de ajutor reciproc ale pensionarilor, care sunt înfiinţate şi funcţionează în baza Legii nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, cu modificările şi completările ulterioare;
6. federaţii sau uniuni ale persoanelor juridice de la 1-5;
7. orice alte categorie de persoană juridică care respectă, conform actelor legale de înfiinţare şi organizare, cumulativ, definiţia şi principiile economiei sociale prevăzute în Legea economiei sociale, atestată ca întreprindere socială sau aflată în curs de atestare, al cărei sediu social și, dacă e cazul, punct de lucru se află într-una din regiunile mai puțin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia).

Durata proiectului
Durata maximă de implementare a proiectului este de 24 de luni.
După încheierea proiectului, solicitantul are obligația să asigure sustenabilitatea întreprinderii pentru o perioadă de minimum 6 luni și să mențină condițiile care au stat la baza atestării ca întreprindere socială pentru minimum 24 de luni de la finalizarea perioadei de implementare a proiectului.

Alocarea stabilită pentru apelul de proiecte
În cadrul prezentului apel de proiecte lansat în contextul Axei prioritare 4, prioritatea de investiții 9.v, O.S. 4.16 din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, bugetul total alocat este de 20.000.000 euro (cofinanțarea UE + cofinanțarea națională), disponibilă exclusiv pentru regiunile mai puțin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est și Sud-Muntenia), din care cofinanțarea UE este de 17.000.000 euro (reprezentând 85%), iar cofinanțarea națională este de 3.000.000 euro (reprezentând 15%).

Valoarea minimă și valoarea maximă a proiectului si cofinanțarea națională
(cofinanțarea publică și cofinanțarea proprie)
Valoarea minimă a proiectului va fi de 40.000 euro, iar cea maximă va fi de 100.000 euro.
Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice3 nu poate depăși suma de 200.000 euro pe durata a trei exerciții financiare. Solicitantul va furniza informații privind ajutorul de minimis primit în ultimele trei exerciții financiare prin completarea Anexei 4 –Declarația privind ajutorul de minimis.
Contribuția eligibilă minimă a solicitantului reprezintă procentul din valoarea totală eligibilă a proiectului propus, care va fi suportat de solicitant. În cadrul prezentului ghid al solicitantului –condiții specifice, pentru cheltuielile care fac obiectul schemei de ajutor de minimis, contribuția minimă a solicitantului din totalul costurilor eligibile este 0.

De asemenea, aici regasiti si
GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE SOLIDAR Sprijin pentru consolidarea economiei sociale

Anexa 1: Criteriile de verificare a conformității administrative și a eligibilității

Anexa 2 – Criteriile de evaluare şi selecţie tehnică şi financiară

Anexa 3: Instrucțiuni orientative privind completarea cererii de finanțare

Anexa 4: Declarație pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis

Anexa 5: Declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea criteriilor de întreprindere socială
cf. Legii 219/2015

Ordin privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis

  • Cum putem sa te ajutăm noi?
  • Vrei sa iti acordam consultanţa pentru realizarea planului de afaceri?

Finantarea aceasta nu ti se potriveste? Mergi pe pagina Bursa Romana de Afaceri – Fonduri Structurale Europene Nerambursabile – Apeluri Deschise, pentru a identifica o noua oportunitate.

Data Lansare
septembrie 21, 2016
Data Inchidere
noiembrie 14, 2016
Stare apel
Deschis
  • You must to post comments
Se afiseaza 0 rezultate
Raspunsul tau

Please first to submit.

Vezi alte linii de finantare nerambursabila deschise:
2 votes
0 answers
1k vizualizari
Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat face publice normele schemei de aju...
Deschis
2 votes
0 answers
1k vizualizari
Începând cu data de 27 octombrie, ora 10.00, va deveni activă pe site-ul aippimm.ro aplicația de ...
Deschis
Se afiseaza 1 - 3 din 47 rezultate


Solicitati o oferta personalizata de consultanta pentru scrierea Cererii de Finantare:

Nume si prenume (obligatoriu)

Denumirea organizatiei (obligatoriu)

Adresa Email (obligatoriu)

Telefon (obligatoriu)

Tipul organizatiei

Idee de proiect si alte detalii

©2019 Bursa Romana de Afaceri / Romanian Business Exchange

Autentifica-te cu Username si Parola ta

sau    

Ați uitat datele dvs.?

Create Account