SUPER BUSINESS SOLUTIONS SRL

SBS-Logo.jpg
+40749278275+40749278275
+40749278275+40749278275
+40216427325

Prin intermediul SBS Bucharest, societatea dvs. poate achiziţiona sau vinde, în condiţii de maximă eficienţă, materii prime, servicii de utilităţi şi produse finite, fungibile sau specializate, structurate pe următoarele categorii de piaţă: produse petroliere, energie electrică, gaze naturale, materiale de construcţii, cereale, legume şi fructe, produse alimentare, minereuri, lemn de foc sau pt construcţii şi altele.
De asemeni, prin specialiştii cu care colaborăm, putem oferi consultanţă specializată pentru accesare de fonduri structurale şi de coeziune (scrierea de proiecte cu finanţare nerambursabilă naţională sau europeană), implementarea proiectelor, consultanţă în management de proiect, asistenţă tehnică, consultanţă în achiziţii ţinând cont de prevederile OUG 34/2006 sau ordinul 1120/2013 pentru beneficiarii privaţi.

De asemeni, SBS Bucharest vă poate uşura accesarea pieţelor internationale de mărfuri, în vederea comercializării în condiţii avantajoase pentru dvs. a produselor şi serviciilor pe care le oferiţi.

Competentele principale ale firmei, in materie de fonduri nerambursabile:
Scrierea Cererilor de finanțare, Realizarea Proiectelor tehnice, Intocmirea Dosarelor de achiziții, Studii de fezabilitate, Planuri de afaceri, Memorii si expertize tehnice, Studii de piata, Cereri de plata / rambursare
Descrierea proiectelor de succes realizate de firma Dvs

Portofoliul se discută în cadrul unei întâlniri punctuale.

Programe cu finantare nerambursabila în care compania are expertiză
Programul Operațional Capital Uman, Programul Operațional Regional, Programul Operațional Capacitate Administrativă, Programul Operațional Competitivitate, Programul Național de Dezvoltare Rurală
Activitati principale:
Servicii, De Interes Public, Altele
Interes de afaceri:
Dezvoltare afacere existenta, Diversificare activitate, noi oportunitati, Gasire partener de afaceri strategic, Identificare distribuitori, Altul
Prezentare Companie & Catalog de Produse si Servicii
Judetul:
Bucuresti
Localitatea
Bucuresti
Adresa
Punct de lucru: str. Dimitrie Onciul nr. 18, Ap.3, S2, București
Functia in Organizatie
Manager General

©2019 Bursa Romana de Afaceri / Romanian Business Exchange

Autentifica-te cu Username si Parola ta

sau    

Ați uitat datele dvs.?

Create Account